***    DODAJ SVOJ EKSTRA OGLAS  ZA NEKRETNINU U NIŠU - PANTELEJ SA FOTOGRAFIJAMA NEKRETNINE KOJU OGLAŠAVATE. (REGISTRACIJA I PRIJAVA ZA OVAJ TIP OGLASA NIJE POTREBNA)